Poradnia Zaburzeń Snu

Sen stanowi jedną z głównych zależnych prowadzących do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Zaburzenia snu to wszelkie dysfunkcje i nieprawidłowości w długości lub jakości snu. Najpowszechniejszym z nich jest bezsenność czyli długotrwałe trudności z zaśnięciem i utrzymaniem ciągłości snu mogące w efekcie wpływać również na trudności z wybudzeniem. Długoterminowo prowadzą do gorszego samopoczucia, uczucia smutku czy drażliwości, braku motywacji oraz zaburzeń funkcjonowania objawiających się trudnościami z koncentracją. Zaburzenia snu mogą być pierwotne, czyli występujące samoistnie, ale często mają one charakter wtórny do innych zaburzeń psychicznych np. depresji czy zaburzeń lękowych.

Do zaburzeń snu zalicza się także hipersomnie czyli nadmierną senność oraz parasomnie czyli zaburzenia charakteryzujące się charakterystycznymi zachowaniami, które nie powinny mieć miejsca podczas snu np. lęki nocne czy lunatykowanie. Trudnością może być również zaburzenie rytmu okołodobowego, na które narażone są szczególnie osoby mające niestandardowe godziny pracy, wymagające aktywności w godzinach nocnych.

Nasi specjaliści pomogą w przypadku diagnostyki oraz terapii:

  •  problemów z zasypianiem,
  •  problemów z częstym wybudzaniem się w ciągu nocy,
  •  przedwczesnego wybudzania się nad ranem,
  •  regulacją zaburzeń rytmu okołodobowego,
  •  problemów z bezsennością (insomnia),
  •  problemów z nadmierną sennością (hipersomnia),
  •  mimowolnych ruchów i zachowań pojawiających się podczas snu (parasomnia)