Poradnia Zaburzeń Lękowych

Zaburzenia lękowe są grupą zaburzeń psychicznych, gdzie charakterystyczne jest występowanie nasilonego poczucia lęku bądź strachu. Lęk jest zmartwieniem o przyszłe wydarzenia, strach zaś reakcją na wydarzenia bieżące. Te uczucia mogą wywołać objawy fizyczne, takie jak przyspieszone bicie serca bądź drżenie. Osoby dotknięte tym zaburzeniem poza odczuwaniem lęku o dużym nasileniu mogą zamartwiać się potencjalnymi złymi wydarzeniami, odczuwać znaczące napięcie w ciele oraz mieć tendencje do unikania sytuacji, które je wywołuje.

Jednymi z najbardziej powszechnych problemów zdrowia psychicznego są właśnie zaburzenia lękowe . Dotykają przeciętnie jedną na dziesięć osób. Znacząco wpływają na obniżenie jakości życia, mogą prowadzić do wycofania z kontaktów społecznych a nawet uniemożliwiać codzienne funkcjonowanie. Różnego rodzaju zaburzenia lękowe mogą ze sobą współwystępować, często również towarzyszy im depresja, uzależnienia od substancji oraz zaburzenia snu. Dzięki diagnozie i narzędziom psychologicznym jesteśmy w stanie oswoić lęk i wypracować odpowiednie strategie radzenia sobie. .

Nasza poradnia specjalizuje się w pomocy, dianostyce i leczeniu:

  • - lęku uogólnionego
  • - lęku panicznego i innych
  • - lęku społecznego
  • - zaburzeń nerwicowych m.in. nerwica lękowa, nerwica serca, nerwica żołądka, nerwica natręctw, zespół Da Costy
  • - fobii specyficznych (agorafobii, tokofobii, hemofobii i innych)
  • - lęku o zdrowie (hipochondria)
  • - stanów drażliwości, niepokoju, wysokiego poziomu napięcia psychicznego, nadmiernego „zamartwiania się”