PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Zacznijmy od podstaw...

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Z tego względu indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi ją psychoterapeutami. Trudności te mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa staje się wtedy środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi.

Przystanek Zdrowie oferuje psychoterapię grupową w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym. Łączymy perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Prowadzimy grupy psychoterapeutyczne w trybie cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań.

Prowadzimy psychoterapię grupową:

 • ➕ krótkoterminową (kilkumiesięczną)
 • ➕ średnioterminową (od dziesięciu miesięcy do półtora roku)
 • ➕ długoterminową (do trzech lat)

Prowadzimy również grupy półotwarte, które nie mają odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia. W przypadku tych grup uczestnicy sami decydują o tym, jak długo uczęszczają na sesje grupowe. Okres ten musi jednak trwać nie mniej niż pół roku. Gdy zwalnia się miejsce, do grupy dołącza nowa osoba.Dla kogo skierowaliśmy naszą ofertę?

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą terapii dla osób, które:
 • ⨁ doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu intymnego związku;
 • ⨁ nie są w stanie stworzyć i utrzymać relacji przyjacielskich lub mają z tym trudności;
 • ⨁ doświadczają pustki i poczucia braku sensu życia;
 • ⨁ stale odczuwają napięcie i niepokój.
Dla ludzi, którzy skarżą się na następujące problemy w relacjach z innymi ludźmi i grupami:
 • ⨁ są nadmiernie wycofani, nieśmiali, osamotnieni;
 • ⨁ są nadmiernie impulsywni, zbyt szybko ulegają emocjom i przechodzą do działania;
 • ⨁ unikają konfrontacji, nie podejmują rywalizacji;
 • ⨁ mają problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć;
 • ⨁ nie rozumieją zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi, swoich bliskich;
 • ⨁ są nadmiernie skłonni do intelektualizowania, racjonalizowania;
 • ⨁ są agresywni w sposób bierny;
 • ⨁ boją się swojego gniewu i gniewu innych;
 • ⨁ boją się bliskości;
 • ⨁ nie potrafią kochać;
 • ⨁ nie potrafią przyjmować miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności;
 • ⨁ nie potrafią się cieszyć, bawić, zachowywać spontanicznie;
 • ⨁ myślą o sobie (albo inni mówią o nich), że są nudni, nieatrakcyjni;
 • ⨁ nie realizują się w pracy;
 • ⨁ sabotują swoje sukcesy.

Dla osób z problemami w relacjach z ludźmi psychoterapia grupowa wydaje się najlepszą propozycją. Jednak jeśli problemy te są szczególnie nasilone np. gdy ktoś nigdy nie był w bliskim związku, a w sytuacjach grupowych najczęściej doświadczał napiętnowania i odrzucenia – potrzebnych może być kilka sesji przygotowujących do udziału w grupie terapeutycznej albo wcześniejsza psychoterapia indywidualna (lub też równoległa psychoterapia grupowa i indywidualna). O formie pomocy decyduje konsultujący psycholog.

Jakie są cele terapii grupowej?

 • ▶ W grupie psychoterapeutycznej można w bezpiecznej sytuacji doświadczyć i zrozumieć powody cierpienia i frustracji, które pojawiają się w kontakcie z innymi, co może rozpocząć proces istotnej zmiany.Grupa stwarza warunki umożliwiające intymne dzielenie się przeżyciami i uczuciami z innymi uczestnikami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

 • ▶ Psychoterapia grupowa ma nauczyć, jak rozwijać wolne od zniekształceń relacje z innymi. Członkowie grupy, dzięki informacjom zwrotnym grupy oraz autorefleksji i samoobserwacji, stają się świadomi swoich zachowań w kontakcie z ludźmi.

 • ▶ Psychoterapia grupowa pozwala nam poznać lepiej nasze mroczne strony, ograniczenia i nieadaptacyjne zachowania, które wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych, na stosunek innych do nas, a także na nasze samopoczucie.

 • ▶ W grupie psychoterapeutycznej wyrażane są myśli, uczucia i opinie, które mają wpływ na tworzenie naszej opinii na własny temat. To wyjątkowe doświadczenie umożliwia uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności i sprawczości w relacjach z innymi ludźmi. Odkrywając odpowiedzialność za to, jak postrzegają nas inni ludzie, odkrywamy swoją zdolność do zmiany tych relacji.

Psychoterapia par

Psychoterapia par to propozycja dla partnerów gotowych na nowo spojrzeć na siebie i swój wkład w związek, zrozumieć przyczyny trudności, sprawdzić, jakie są możliwości zmiany. Pary zainteresowane tą formą pracy zapraszamy najpierw na konsultację. Trwa ona 60 minut i kończy się ustaleniem, czy psychoterapia jest wskazana, a jeśli tak, to jaka byłaby jej optymalna forma.

Psychoterapia rodzin

Rodzina wyznacza zwykle najważniejszy kontekst naszego życia. Choć powinna być dla nas źródłem wsparcia, często bywa źródłem naszych problemów. Psychoterapia rodzin polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę lub jej część. Problemy wychowawcze, kłopoty w szkole, różne objawy psychosomatyczne lub trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków mogą być sygnałem, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny. Pacjentem jest wtedy rodzina jako całość, a nie jedna osoba. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań, w trakcie których – razem z terapeutami – próbują lepiej zrozumieć, skąd biorą się ich trudności.

Pomoc nie polega na poszukiwaniu winnych, lecz na szukaniu przyczyn kłopotów i sposobów ich rozwiązywania. Wychodzimy z założenia, że członkowie pary lub rodziny robią wszystko, by dobrze funkcjonowała i dawała oparcie. Sam fakt zgłoszenia się po pomoc traktujemy jako dowód jej siły i wagi wewnętrznych związków. Pomagamy w procesie stawania się grupą bliskich ludzi, którzy mogą wspierać się nawzajem w rozwoju.

Rola psychoterapeuty w grupie

Ważną funkcją psychoterapeuty grupowego jest obserwowanie, interpretowanie, precyzowanie i wyjaśnianie procesów zachodzących w grupie. Tworzenie dobrego, bezpiecznego środowiska do zmiany – takiego, w którym możliwe będzie doświadczanie, wyrażanie i rozumienie uczuć i pragnień. Terapeuta ustala granice, reguły, normy, nadaje tempo pracy. Zachęca uczestników grupy do odsłaniania i zajmowania się trudnymi obszarami życia. Modeluje odpowiedzialność i podejmowanie ryzyka. Wspiera okazywanie uczuć, szczerość, akceptację. W intensywnych krótkoterminowych grupach terapeutycznych psychoterapeuta grupowy jest nieco bardziej aktywny, niż w terapii długoterminowej.