Logopeda w Przystanku Zdrowie!

Aby jeszcze bardziej kompleksowo zapewnić Państwu wsparcie w Naszej Placówce, wprowadzamy usługę Terapii Logopedycznej, za którą odpowiedzialna będzie mgr Paulina Mazurek – serdecznie zapraszamy!

Paulina Mazurek prowadzi terapię logopedyczną ( wady wymowy, wspomaganie rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowych nawyków, zapobieganie wadom wymowy) i neurologopedyczną (całkowita lub częściowa utrata rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, urazów czaszkowo- mózgowych po wypadkach  np. komunikacyjnych, brak zdolności komunikacyjnych u osób po urazach czaszkowo- mózgowych, choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane) oraz demencyjne, utrata umiejętności czytania, pisania i liczenia na skutek patologicznych procesów mózgowych dzieci i dorosłych.